Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oprócz podania danych właściciela nieruchomości, określa ilość osób zamieszkujących nieruchomość.

Na podstawie powyższych danych, właściciel nieruchomości wyliczy w deklaracji kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu swojej nieruchomości.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk obowiązujący od 01.05.2020r.

(zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów będzie obowiązywać od 01.07.2020r.)

 

Jeśli po złożeniu deklaracji zajdą zmiany danych przedłożonych w pierwszej deklaracji takie jak: zmiana danych właściciela nieruchomości, zmiana ilości zamieszkujących osób np. poprzez urodzenie dziecka, śmierć osoby zamieszkującej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Gminy Pawłowice nowej deklaracji (na tym samym druku) w terminie do 10 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 


 

 

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt