Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Mickiewicza 28a (teren Gminnego Zespołu Komunalnego), czynny w godzinach:

- poniedziałek: 7.00 - 11.00

- wtorek: 9.00 - 17.00

- środa: NIECZYNNE

- czwartek: 11.00 - 15.00

- piątek: 7.00 - 11.00

REGULAMIN PUNKTU - załącznik nr 2 do uchwały

Wizualizacja Mapy - zobacz

 

W PSZOK są przyjmowane wyłącznie następujące odpady:

 • papier
 • tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • szkło
 • bioodpady
 • popiół z kotłów C.O.
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igły i strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady tekstyliów i odzieży

Limity ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK:

- odpady budowlane i rozbiórkowe - 5 m3 / rok / nieruchomość

- zużyte opony - 8 szt. / rok / nieruchomość

- pozostałe odpady: bez limitu

 

W PSZOK nie są przyjmowane:

 • azbest,
 • opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp.,
 • części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez podmiot świadczący usługi budowlane,
 • odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 • odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
 • niezrębione gałęzie, korzenie drzew i krzewów,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza.
   

PSZOK obsługuje firma:

P.S.T. Transgór S.A., ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik (do 30 czerwca 2020 r.),

EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik (od 1 lipca 2020 r.)

 

 Dodatkowe punkty zbiórki:

Przeterminowane leki, zanieczyszczone opakowania po lekach można również wrzucać do pojemników ustawionych w poniższych aptekach czynnych w godzianach pracy aptek:
- Apteka „Maria” w Pielgrzymowicach, ul. Golasowicka 4,
- Punkt Apteczny „Bemvita” w Golasowicach, ul. Korczaka 6a,
- Apteka Ogólnodostępna „Bemvita” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 62A,
- Punkt Apteczny „Delfin” w Pawłowicach,  ul. Zjednoczenia 72A,
- Apteka Pawłowicka w Pawłowicach, ul. Wojska Polskiego 16
- Apteka "Verbena" w Intermarche w Pawłowicach, ul. Wodzisławska 59A ,
- Apteka „Pniówek” w Pniówku, ul. Krucza 12

Baterie i akumulatorki można również wrzucać do pojemników ustawionych w poniższych punktach czynnych w godzinach :
- Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach, ul. ul. Z. Nałkowskiej 2,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach, ul. Szkolna 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach, ul. Pukowca 4,
- budynek Urzędu Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach, ul. Szkolna 7,
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach, ul. Pszczyńska 

 

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt