Podmioty wpisane do rej. działalności regulowanej, podmioty świadczące usługi odbioru odpadów

Przedstawiamy wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia usług polegających na odbiorze odpadów z terenu Gminy Pawłowice.

Wykaz dostępny TUTAJ

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierają następujące podmioty:

- Sektor I Sanit-Trans Sp. z o.o.

- Sektor II - EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik (od 1 lipca 2020 r.)

- Sektor III - P.S.T. Transgór S.A.

Podział miejscowości na sektory dostępny TUTAJ

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt