Jak poprawnie segregować odpady

Poniżej przedstawiamy przykładowe rodzaje odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych oraz sposoby ich zagospodarowania. Zachęcamy również do zapoznania się z listą odpadów, jaki możemy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK  (link)

 

Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, takie jak:
• Butelki PET po napojach o różnej pojemności,
• Opakowania po chemii gospodarczej np. szamponach, płynach do mycia naczyń,
• Folie, reklamówki, woreczki, folie z palet lub innych opakowań,
• Kubki po maśle, jogurcie, kartony po mleku, sokach - opakowania tzw. tetrapaki
• Drobny złom oraz puszki metalowe np. po piwie, konserwach, dezodorantach,

► Należy wrzucać do worków lub pojemników koloru żółtego, należy jednak pamiętać, aby butelki i opakowania były wypłukane z ewentualnych resztek, np. jedzenia

Papier, takie jak:
• Książki, gazety, ulotki, katalogi, zeszyty,
• Torby papierowe, papier szkolny i biurowy,
►Należy wrzucać do worków lub pojemników koloru niebieskiego

Szkło, takie jak:
• Słoiki po żywności,
• Butelki po napojach i alkoholu,
• Pojemniki szklane, stłuczkę szklaną,
• Szklane opakowania po kosmetykach.
► Należy wrzucać do worków lub pojemników koloru zielonego, należy jednak pamiętać, aby pojemniki szklane były wypłukane z ewentualnych resztek, np. żywności

Odpady komunalne zabrudzone lub zmieszane, takie jak:
• Trwale zabrudzone opakowania, tworzywa sztuczne wielowarstwowe składające się z kilku rodzajów materiałów,
• Zabawki, gumy i silikony,
• Pampersy i środki higieny osobistej.
• Fajans, porcelana,
► Należy wrzucać do kubłów na odpady zmieszane.


Popiół:
• Wrzucamy do pojemnika na odpady komunalne, pojemniki z popiołem opróżniane są zgodnie z harmonogramem – zabrania się mieszania popiołu z innymi odpadami.

 

Inne odpady, takie jak:

Gruz, odpady budowlane

 • można oddawać w PSZOK,

Lekarstwa

 • do pojemników ustawionych w aptekach, dodatkowo można je oddawać w PSZOK,

Baterie

 • do pojemników ustawionych w szkołach, w Urzędzie Gminy lub w PSZOK,

Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

 • są odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, dodatkowo można je oddawać w PSZOK,

Odpady wielkogabarytowe, meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • są odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, dodatkowo można je oddawać w PSZOK,

Ubrania, buty, tekstylia, paski, torebki, zabawki

 • należy oddać do pojemników na odzież używaną (firmy Wtórpol) zlokalizowanych na terenie całej gminy,

Poduszki, kołdry

 • są odbierane razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, można je wystawić w osobnym worku obok pojemnika z odpadami,

Opakowania po farbach, klejach, silikonach

 • puste opakowania z tworzyw sztucznych należy oczyścić z zawartości, a następnie oddać w żółtym worku w ramach odbioru odpadów segregowanych, dodatkowo można je oddawać w PSZOK,

Kołpaki samochodowe, osłony lamp, listwy samochodowe, części samochodowe (za wyjątkiem odpadów z warsztatów samochodowych)

 • można oddawać w PSZOK,

Donice, skrzynki wykonane z tworzyw sztucznych

 • należy oddać w żółtym worku w ramach odbioru odpadów segregowanych, jeżeli odpady nie mieszczą się w worku można je oddać w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, dodatkowo można je oddawać w PSZOK,

Kafle, panele podłogowe, gruz, papa, wełna mineralna, ondulina, worki z zaprawami (kleje, gipsy), płyty gipsowe, itp.

 • należy dostarczyć do PSZOK,

 

Więcej informacji o dodatkowych punktach selektywnej zbiórki odpadów, w tym PSZOK-u znajdą Państwo TUTAJ

 

Azbest

 • Należy zdemontować przy pomocy specjalistycznej firmy. Azbest należy dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Urząd Gminy przyznaje dotacje do utylizacji azbestu, szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt