Informacje dot. zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Odpady folii, sznurka oraz opon powstające w gospodarstwach rolnych można przekazywać m.in. do następujących zakładów przetwarzania odpadów:

- PreZero Recykling Południe Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów

- SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik (za wyjątkiem opon)

 

lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej. Wykaz podmiotów

 

 

 

 
Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt