Harmonogramy zbiórek

ROK 2018

STYCZEŃ - CZERWIEC

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na sołectwa:

- Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek

- Pawłowice: ul. Młyńska, Rolników i Wspólna

- Pawłowice - pozostałe ulice

 

POUCZENIE:

  • popiół odbierany jest jako odpad segregowany, zgodnie z harmonogramem. Zabrania się mieszania popiołu z innymi odpadami;
  • harmonogram dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Odpady, których źródłem jest wykonywana działalność gospodarcza nie będą odbierane;
  • odpady zmieszane oraz popiół odbierane są wyłącznie w kubłach. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości kubłów, uniemożliwiając ich przepełnianie się oraz do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pojemników. Pojemniki w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym ich opróżnienie nie będą odbierane;
  • zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywa się w systemie workowym, w worki właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie;
  • pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zamieszkałych należy wystawiać przed posesję, w widocznym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego, najpóźniej do godziny 6:00 rano w dniu wywozu;
  • niezależnie od powyższych harmonogramów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane, papę, baterie, świetlówki, lekarstwa, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, szkło, papier, plastik można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego, ul. Mickiewicza 28a w Pawłowicach, w godzinach pracy GZK: od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, we wtorki w godz. 7-17;

 

ROK 2017

Lipiej - grudzień

Harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na następujące sołectwa

- Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek

- Pawłowice - ul. Młyńska, Rolników i Wspólna

- Pawłowice - pozostałe ulice

 

 

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt