Harmonogramy zbiórek

Tradycyjne harmonogramy obejmujące teren całej Gminy oraz wszystkie rodzaje odbieranych odpadów:

- Pawłowice (ul. Wspólna, Młyńska i Rolników), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek

- Pawłowice (pozostałe ulice)

 

Harmonogramy w formie kalendarza, oddzielne dla każdej z miejscowości na rok 2015:

Pielgrzymowice               Jarząbkowice           Golasowice

Pawłowice IPszczyńska, Spacerowa, Wyzwolenia, Zapłocie

Pawłowice II:  Górka, Grzybowa, Kol. Studzieńska, Zamkowa, Zjednoczenia

Pawłowice III: 1 Maja, 3 Maja, Al. Lipowa, Astrów, Bratków, Leśna, Miarki, Mickiewicza, Myśliwska, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Skowronków, Strumieńska, Wrzosowa

Pawłowice IV22 Lipca, Gen. Świerczewskiego, Górnicza, Klonowa, Kręta, LWP, Orzechowa, Polna, Pukowca, Pieczarkowa, Rybacka, Szkolna, Stawowa, Tartaczna, Wąska, Wesoła

Pawłowice V:  Wspólna, Rolników, Młyńska

Warszowice                      Krzyżowice              Pniówek

 

POUCZENIE:

  • popiół odbierany jest jako odpad segregowany, zgodnie z harmonogramem. Zabrania się mieszania popiołu z innymi odpadami;
  • harmonogram dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Odpady, których źródłem jest wykonywana działalność gospodarcza nie będą odbierane;
  • odpady zmieszane oraz popiół odbierane są wyłącznie w kubłach. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości kubłów, uniemożliwiając ich przepełnianie się oraz do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pojemników. Pojemniki w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym ich opróżnienie nie będą odbierane;
  • zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywa się w systemie workowym, w worki właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie;
  • pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zamieszkałych należy wystawiać przed posesję, w widocznym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego, najpóźniej do godziny 6:00 rano w dniu wywozu;
  • niezależnie od powyższych harmonogramów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane, papę, baterie, świetlówki, lekarstwa, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, szkło, papier, plastik i metal można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego, ul. Mickiewicza 28a w Pawłowicach, w godzinach pracy GZK: od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, we wtorki w godz. 7-17;

 

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt