UWAGA! Zmiana zasad funkcjonowania PSZOK

Od 1 października br. zmienią się zasady korzystania z PSZOK w Pawłowicach.


Zgodnie z przyjętym Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pełna treść uchwały Rady Gminy Pawłowice), od 1 października na terenie punktu prowadzona będzie weryfikacja w zakresie rodzaju odpadów dostarczanych do PSZOK oraz osób korzystających z punktu.

Warunkiem przyjęcia odpadów przez PSZOK jest złożenie oświadczenia właściciela lub mieszkańca nieruchomości,  z którego wynikać będzie, że odpady zostały wytworzone na terenie konkretnej nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Pawłowice oraz ich źródłem nie jest prowadzona działalność gospodarcza (wzór oświadczenia).

Dodatkowo, w przypadku kiedy odpady nie będą dostarczane samodzielnie przez właściciela lub mieszkańca danej nieruchomości (tylko np. przez podmiot świadczący usługę transportu), konieczne będzie złożenie dodatkowego upoważnienia wystawionego przez właściciela nieruchomości (wzór upoważnienia).

Zmianie ulegają również godziny otwarcia punktu, które będą następujące:

poniedziałek: 7.00 - 11.00

wtorek: 9.00 - 17.00

środa: NIECZYNNE

czwartek: 11.00 - 15.00

piątek: 7.00 - 11.00

Oddanie odpadów poza wymienionymi godzinami będzie NIEMOŻLIWE.

 

Przypominamy, że odpady oddawane do PSZOK muszą być odpowiednio posegregowane!

W PSZOK są przyjmowane wyłącznie następujące odpady:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 • opakowania wielomateriałowe,
 • świetlówki,
 • popiół z palenisk domowych.
   

W Punkcie nie są przyjmowane:

 • azbest,
 • opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp.,
 • części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez podmiot świadczący usługi budowlane,
 • odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 • odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
 • niezrębione gałęzie, korzenie drzew i krzewów,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza.
   

 

 

 

« wstecz

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt