UWAGA! Zasady funkcjonowania PSZOK

Obowiązujące godziny funkcjonowania PSZOK


 

Aktualne godziny otwarcia punktu:

poniedziałek: 7.00 - 11.00

wtorek: 9.00 - 17.00

środa: NIECZYNNE

czwartek: 11.00 - 15.00

piątek: 7.00 - 11.00

Oddanie odpadów poza wymienionymi godzinami będzie NIEMOŻLIWE.

 

Przypominamy, że odpady oddawane do PSZOK muszą być odpowiednio posegregowane!

W PSZOK są przyjmowane wyłącznie następujące odpady:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 • opakowania wielomateriałowe,
 • świetlówki,
 • popiół z palenisk domowych.
   

W Punkcie nie są przyjmowane:

 • azbest,
 • opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp.,
 • części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez podmiot świadczący usługi budowlane,
 • odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 • odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
 • niezrębione gałęzie, korzenie drzew i krzewów,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza.
   

 

 

 

« wstecz

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt