Aktualności

Już od ubiegłego roku na terenie GZK funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice. Oto wykaz odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, które możemy bezpłatnie oddać...

czytaj więcej »

01.07.2014 / Dzierżawa pojemników

Na prośbę mieszkańców, którzy są zainteresowani dzierżawą dodatkowych pojemników na odpady komunalne z firmy EKOM podajemy do wiadomości ceny dzierżawy pojemników.

czytaj więcej »

Informujemy, że odpady biodegradowalne np. trawa, nie będą już odbierane z kontenerów rozstawionych na terenie gminy. Odpady biodegradowalne są odbierane w systemie workowym bezpośrednio z nieruchomości oraz są przyjmowane w PSZOKu.

Od 1 lipca br. obsługę nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów przejmie firma EKOM Zdzisława Janoty z Zabłocia, która wygrała ogłoszony przetarg.

Od dnia dzisiejszego firma Transgór będzie oznaczać pojemniki, które są w złym stanie technicznym lub nie są przystosowane do odbioru odpadów komunalnych.

czytaj więcej »

« | 1 2 3 4 5 6 | »
Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt