Aktualności

Informujemy mieszkańców, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami nie uległa zmianie i wynosi 10,50 zł za osobę w przypadku deklarowanej segregacji odpadów lub 21,00 zł od osoby, w przypadku braku segregacji odpadów.

Informujemy, że w roku 2017 z terenu Gminy Pawłowice odebrano 1765,71 Mg odpadów o kodzie 20 03 01

W zakładce Harmonogramy zbiórek dostępne są harmonogramy zbiórki odpadów na terenie Gminy Pawłowice w I półroczu 2019 roku.

Przypominamy, że 1 lipca zmienił się sposób oddawania odpadów ulegających biodegradacji. Odpady te powinny być oddawane w brązowych workach z napisem BIO, w które właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie. Odpady wystawione w innych workach mogą nie zostać odebrane.

Informujemy mieszkańców, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2018 r. wynosi 10,50 zł za osobę w przypadku deklarowanej segregacji odpadów lub 21,00 zł od osoby, w przypadku braku segregacji odpadów.

 

« | 1 2 3 4 5 6 | »
Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt