Informacje o sposobie postępowania ze środkami ochrony osobistej stanowiącymi odpady komunalne

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że:

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne powinny być wyrzucone do worka. Zawiązany worek umieszczamy w pojemnika na odpady zmieszane. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne są opróżniane zgodnie z obowiązującymi harmonogramami zbiórek.

Z pozostałymi odpadami komunalnymi należy postępować zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami

« wstecz

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt