Informacje dla podmiotów odbierających odpady komunalne składających sprawozdanie roczne

Przekazujemy informacje niezbędne do wypełnienia rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne


liczba mieszkańców gminy w 2019 roku

- według danych z ewidencji ludności: 17769

- według rejestru deklaracji: 16973

L1995 - liczba mieszkańców na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 1995 r. (liczba osób zamieszkałych według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r.)

- 17574

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w 2018 r. (przez wszystkie podmioty, na podstawie złożonych sprawozdań)

- 2156,833 Mg

« wstecz

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt