Godziny otwarcia PSZOK

Informacje dot. godzin otwarcia i zasad funkcjonowania PSZOK


 

Aktualne godziny otwarcia punktu:

 

poniedziałek: 7.00 - 11.00

wtorek: 9.00 - 17.00

środa: NIECZYNNE

czwartek: 11.00 - 15.00

piątek: 7.00 - 11.00

Oddanie odpadów poza wymienionymi godzinami będzie NIEMOŻLIWE.

  

Przypominamy, że odpady oddawane do PSZOK muszą być odpowiednio posegregowane!

W PSZOK są przyjmowane wyłącznie następujące odpady:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • popiół z kotłów C.O.,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady tekstyliów i odzieży;

 

W Punkcie nie są przyjmowane:

 • azbest,
 • opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników itp.,
 • części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez podmiot świadczący usługi budowlane,
 • odpady niebezpieczne pozbawione etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 • odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),
 • niezrębione gałęzie, korzenie drzew i krzewów,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady, których źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza.
   

 

 

 

« wstecz

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt