Gminny PSZOK - jakie odpady możemy bezpłatnie oddać?

Już od ubiegłego roku na terenie GZK funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice. Oto wykaz odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, które możemy bezpłatnie oddać...


Punkt zlokalizowany jest na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego przy ul. Mickiewicza 28a w Pawłowicach oraz wyposażony jest w oznaczone kontenery z przeznaczeniem na:

- papier wraz z materiałami wielomateriałowymi,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- świetlówki
- papa oraz materiały papo-pochodne, materiały izolacyjne,
- popiół.

W punkcie przyjmowane są odpady pochodzące z gospodarstw domowych z terenu Gminy Pawłowice.

Punkt jest na bieżąco monitorowany poprzez system kamer, dzięki czemu kontenery są na bieżąco opróżniane lub wymieniane.

Lokalizacja punktu - GZK Pawłowice

« wstecz

Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt