Aktualności

Informujemy mieszkańców sołectwa Pielgrzymowice o zbliżającym się terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowych odpadów budowlanych).

Zbiórka odbędzie się 24 września i obejmie wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone w Pielgrzymowicach.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z pozostałych sołectw Gminy Pawłowice odbędzie się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, dostępnym tutaj

18.09.2014 / Kontenery na gruz

Kontenery przeznaczone na gruz są dostępne w następujących lokalizacjach:

- Warszowice, w rejonie OSP,

- Pielgrzymowice, przy ul. Powstańców (w rejonie wjazdu do szkoły od strony boiska)

Kontenery będą dostępne do końca września.

Dodatkowo przypominamy, że kontener na gruz jest również dostępny na terenie PSZOK w Pawłowicach prz ul. Mickiewicza 28a (teren bazy GZK)

Już od ubiegłego roku na terenie GZK funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice. Oto wykaz odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, które możemy bezpłatnie oddać...

czytaj więcej »

01.07.2014 / Dzierżawa pojemników

Na prośbę mieszkańców, którzy są zainteresowani dzierżawą dodatkowych pojemników na odpady komunalne z firmy EKOM podajemy do wiadomości ceny dzierżawy pojemników.

czytaj więcej »

« | 1 2 3 | »
Aktualności Gospodarka odpadami, płatności Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt