Aktualności

W związku z dniem wolnym w dniu 12 listopada zmieni się termin odbioru odpadów biodegradowalanych w rejonie: Jarząbkowice, Golasowice, Pawłowice: ul. Młyńska, ul. Wspólna, ul. Rolników, ul. Radosna. W związku z tym odpady biodegradowalne w rejonie: - Jarząbkowice zostaną odebrane w dniu 19 listopada, - Golasowice oraz Pawłowice: ul. Młyńska, ul. Wspólna, ul. Rolników, ul. Radosna zostaną odebrane w dniu 20 listopada. Natomiast pozostałych rejonach według uzyskanych informacji z firmy Transgór, odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że 1 lipca zmienił się sposób oddawania odpadów ulegających biodegradacji. Odpady te powinny być oddawane w brązowych workach z napisem BIO, w które właściciel nieruchomości zaopatruje się we własnym zakresie. Odpady wystawione w innych workach mogą nie zostać odebrane.

W zakładce Harmonogramy zbiórek dostępne są harmonogramy zbiórki odpadów na terenie Gminy Pawłowice w II półroczu 2018 roku.

Informujemy mieszkańców, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2018 r. wynosi 10,50 zł za osobę w przypadku deklarowanej segregacji odpadów lub 21,00 zł od osoby, w przypadku braku segregacji odpadów.

 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych NIE JEST okazją do pozbycia się wszystkich niepotrzebnych rzeczy z domu. Przedstawiamy zestawienie z przykładowymi rodzajami odpadów mylnie wystawianymi jako odpady wielkogabarytowe oraz prawidłowy sposób postępowania z nimi...

czytaj więcej »

« | 1 2 3 4 5 | »
Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt