Aktualności

Od 1 lipca br. zmieni się część zasad dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Oto najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że:

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne powinny być wyrzucone do worka. Zawiązany worek umieszczamy w pojemnika na odpady zmieszane. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne są opróżniane zgodnie z obowiązującymi harmonogramami zbiórek.

Z pozostałymi odpadami komunalnymi należy postępować zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami

Przekazujemy informacje niezbędne do wypełnienia rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne

czytaj więcej »

Informujemy, że w zakładce HARMONOGRAMY są dostępne harmonogramy zbiórki odpadów w I półroczu 2020 r.

Od 1 października br. zmienią się zasady korzystania z PSZOK w Pawłowicach.

czytaj więcej »

« | 1 2 3 4 5 6 | »
Aktualności Informacje o systemie gospodarowania odpadami Harmonogramy zbiórek Jak poprawnie segregować odpady Kontakt